Public Seminar

Our Clients

 

In-House Training
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท Baker & McKenzie จำกัด
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
 • ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา
 • สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • Progress Service Support
 • นครหลวงคอนกรีต จำกัด
 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • FHI 360 (APRO)
 • โรงพยาบาลทักษิณ
 • สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็กฯ (สท.)
 • Air Liquid (Thailand) Co.,Ltd.
 • BIG C (Mahidol Program)
 • Essilor Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
 • Ogihara (Thailand) Co.,Ltd.
 • Thai Union Frozen PCL.
 • สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด
 • ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • Thanachart Insurance Co.,Ltd.
 • BIG C-Mahidol Program
 • HR Center
 • Human Isearch
 • GROHE SIAM LTD.
 • Geodis Wilson Thai Co.,Ltd.
 • Fuji Xerox (Thailand) Co.,Ltd.
 • Bayer Thai Co.,Ltd.
 • Thai Reinsurance Public Co.,Ltd.
 • PCL Holding Co.,Ltd.
 • Sunway E-systems Co.,Ltd.
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • PRO-Development-CP ALL
 • บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7)
 • BizEx Center-บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย
 • Navakij Insurance Public Co.,Ltd.
 • กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม
 • Deone Training
 • OCEAN LIFE INSURANCE CO.,LTD.
 • Thai Steel Cable Co.,Ltd.
 • Keng Seng Group
 • World Ceramics Co.,Ltd.
 • FUJITSU SYSTEMS BUSINESS CO.,LTD.
 • SOTHIWATTANA CO.,LTD.
 • KCU SERVICES CO.,LTD.
 • INTER EXPRESS LOGISTICS CO.,LTD.
 • Saint-Gobain weber Co.,Ltd.
 • Boonthavorn Ceramic Co.,Ltd.
 • INCOTEC Automation (Thailand) Ltd.
 • HELM MAHABOON LTD.
 • AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
 • Thai Vegetables Oil Public Co.,Ltd.
 • GREAT EASTERN DRUG CO.,LTD.
 • UNILAB PHARMACEUTICALS CO.,LTD.

 • Client Testimonials
  ตัวอย่างความคิดเห็นบางส่วนจากผู้เข้าอบรม

  "Trainer was competent. The participants had the chances to share their ideas. The objectives of this seminar were clarified. "This seminar created understanding and made people feel calm, think before act."

  (HELM MAHABOON LTD., Leadership Challenges & Effective Coaching for Managers Program, May 23-24, 2008)


  "เนื้อหาตรงกับความต้องการที่จะเรียน วิทยากรเป็นกันเอง สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ไม่เครียด" "เกิดทัศนคติใหม่ เปิดมุมมองที่เราอาจจะรู้แต่ลืมนำไปใช้จริง และให้มีการฝึกคิดและฝึกพูดจริงเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่เป็นระบบ"

  (บริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด, หลักสูตรทักษะการขายแบบที่ปรึกษา, วันที่ 14-15 ตุลาคม 2551)


  "It increased presentation skills." "Very good."

  (Saint-Gobain weber Co.,Ltd. Effective Presentations Skills, September 4-5, 2008)


  "เข้าใจถึงการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า เข้าใจความรู้สึกลูกค้าและการพูดให้รู้สึกมีศักดิ์ศรี" "เนื้อหาสอดคล้องกับงานที่ทำโดยตรง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการให้การบริการที่ดีขึ้น"

  (บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด, หลักสูตรการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า, วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551)


  "Contents were clear, completed and applicable." "To provide some simulations for practicing activities helped people to really apply how to handling the situations."

  (INCOTEC Automation (Thailand) Ltd., Leadership Challenges & Effective Coaching for Managers Program, January 23-24, 2009)


  "การสื่อสารมีความเข้าใจง่าย มีตัวอย่างที่ดีหลายตัวอย่างจากผู้ร่วมสัมมนา" "ตรงกับเป้าหมายของทางบริษัทฯ"

  (บริษัท เค.ซี.ยู.เซอร์วิส จำกัด, หลักสูตรความท้าทายการเป็นผู้นำกับการสอนงาน, วันที่ 27-28 มีนาคม 2552)


  "ทำให้การขายของผู้แทนเป็นมืออาชีพมากขึ้น และถ้าได้นำไปใช้จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างดี" "เป็นการฝึกและเพิ่มทักษะให้แก่พนักงานขายนำไปใช้ในการทำงานอย่างเป็นระบบ"

  (บริษัท โสตถิวัฒน์ จำกัด, หลักสูตร ทักษะการขายแบบที่ปรึกษาภาคประยุกต์, วันที่ 31 มีนาคม 2552)


  "It increased my courage in expressing myself. I acquired presentation techniques.""It can be applied at work."

  FUJITSU SYSTEMS BUSINESS CO.,LTD., Effective Presenataions Skills, October 15-16, 2009


  "Trainer provided clear knowledge and understanding. I can see clear picture. It's fun and easy to understand." "Trainer was skillful in leading participants to follow."

  Saint-Gobain weber Co.,Ltd., Consultative Selling Skills, November 2-3, 2009


  "สามารถเข้าได้ลึกถึงสถานการณ์ที่เราเจอในปัจจุบัน""หลักสูตรสอดคล้องกับงานที่ทำ สามารถเอาไปใช้งานและในชีวิตประจำวันได้ค่ะ"

  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน, Leadership Development, 27 กรกฏาคม 2552


  "วิทยากรมีอัธยาศรัยดี ใจดี ยิ้มแย้ม ชื่นชอบวิทยากรมากเลยค่ะ" "อาจารย์ยกตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพ ทำให้มองสถานการณ์ออก สามารถปรับใช้กับงานได้จริง"

  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน, Leadership Skills, 1,3 มิถุนายน 2552


  "สร้างแรงบันดาลใจในการบริหารงานในสาขา และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นและลูกค้า""สะท้อนภาพผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างขัดเจน"

  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน, Leadership Development (HR for Non-HR), 16 กรกฏาคม 2552


  "I gain new perspective for development and working better with my staffs. I applied how to use appropriate words and pace to talk to my subordinates which I never realized before that it's my problem." "Easy to understand and applicable"

  Thai Vegetables Oil Public Co.,Ltd., Leadership Challenges & Effective Coaching, September 23-24, 2008


  "เข้าใจง่าย วิทยากรมีความรู้และทำให้อยากเรียน ไม่ง่วงนอน และเนื้อหาครบถ้วน" "เนื้อหาเข้าใจง่าย จับต้องได้ เป็นรูปธรรม"

  กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล หลักสูตร Leadership & Effective Coaching วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553


  "The strength is the trainer, she can make us reach the program, there are ideas used for business and daily life. It's very beneficial." "Change the way of thinking and views for sales presentation that will help to develop skills better."

  Sunway E-Systems Co.,Ltd.


  "มีการกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมแสดงความคิดเห็น" "สามารถนำมาปรับใช้กับประสบการณ์จริง" "นำไปใช้จริงได้"

  ช่อง 7


  "มีชีวิตชีวา พูดให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย ได้ Role Play แล้วน่าสนใจ และสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมโดยไม่อาย เขิน หรือไม่กล้าค่ะ" "ได้การรู้จักตนเองมากขึ้น และหลักการใหม่ก็สามารถนำไปใช้ได้จริง" "มีกิจกรรมสอดแทรกสลับกับการบรรยาย มีการปรับให้เหมาะสมกับเวลา"

  PCL Holding Co.,Ltd.


  Contact Us
  Be Winning Train and Coach Co.,Ltd.
  453 Soi Krungthonburi 4, Krungthonburi Rd., Klongsand, Banglumpoolang, Bangkok 10600
  Tel. 02-438-2830 Fax. 02-437-8197 E-mail. [email protected]