Public Seminar

การะตุ้นอารมณ์โค้ชชี่อย่างไรให้เกิดแรงบันดาลใจต่อเป้าหมาย โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ ท่านผู้อ่านอาจสงสัยว่า ในการโค้ช โค้ชต้องกระตุ้นอารมณ์ผู้รับการโค้ช (โค้ชชี่) ด้วยหรือ? ขอตอบเลยว่า “แน่นอนค่ะ” เพราะการโค้ชมีจุดประสงค์ให้โค้ชชี่ประสบความสำเร็จ สามารถเอาชนะความท้าทาย และบรรลุเป้าหมายได้ และโค้ชชี่จะก้าวไปสู่จุดนั้นได้เมื่อโค้ชชี่มีอารมณ์ ความรู้สึกอย่างแรงกล้าต่อเป้าหมายนั้น


ดังนั้น ในการสนทนาการโค้ช ไม่ว่าจะเป็นการโค้ชโดยมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ (Coaching for Setting Goal and Strategies) เกี่ยวกับการพัฒนาในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เช่น ประเด็นในการพัฒนาคือ การสร้างทีมที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขั้นตอนแรกที่โค้ชจะต้องทำคือทำให้โค้ชชี่เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับภาพ ‘การสร้างทีมที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน’ ที่ตนอยากเห็น โดยการกระตุ้นให้โค้ชชี่จินตนาการเกี่ยวกับภาพเป้าหมายที่ตนต้องการบรรลุเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว


อีกกรณีหนึ่ง เป็นการโค้ชเพื่อช่วยโค้ชชี่ผ่าทางตัน (Coaching on Dilemma) หรือหาวิธีการแก้ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้น เช่น การโค้ชเพี่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็น Team Leader 2 คนที่กำลังลุกลามบานปลายจนส่งผลถึงบรรยากาศการทำงานของทีม สิ่งที่โค้ชจะดำเนินการคือการสนทนาเพื่อกระตุ้นให้โค้ชชี่สำรวจความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง เพื่อให้เข้าใจความจริงในปัจจุบัน จากนั้นกระตุ้นโค้ชชี่ให้จินตนาการต่อไปถึงภาพเป้าหมายที่ตนต้องการบรรลุ
คำถามที่โค้ชใช้เพื่อให้โค้ชชี่จินตนาการเกี่ยวกับภาพเป้าหมาย ไม่ควรมีคำถามเดียว แต่ควรใช้คำถามหลายๆคำถามเพื่อกระตุ้นให้โค้ชชี่เกิดแรงบันดาลใจและตื่นเต้นต่อการบรรลุเป้าหมายนั้น เช่น


• คุณเห็นภาพอะไรเกิดขึ้นบ้าง หากภายใน 6 เดือนข้างหน้านี้ คุณสามารถสร้างทีมที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้สำเร็จ?
• จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในอีก 6 เดือนข้างหน้า หากสิ่งที่คุณอยากเห็นกลายเป็นความจริง?
• คุณคิดว่าคนรอบข้างจะมีปฏิกิริยาอย่างไร หาก Team Leader ทั้ง 2 คน จับมือทำงานเป็นพันธมิตรกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก?
• ภาพที่คุณอยากเห็นคือ สมาชิกในทีมให้ความช่วยเหลือกัน แบ่งปันความรู้และทรัพยากรร่วมกัน บรรยากาศการทำงานมีแต่รอยยิ้ม ผลผลิตดีชึ้น ถ้าภาพเหล่านี้กลายเป็นความจริง คุณจะรู้สึกอย่างไร?
• ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรหากภาพที่คุณเห็นกลายเป็นจริงใน 6 เดือนข้างหน้านี้?
• คุณมีแผนจะทำอะไรต่อ หากสิ่งที่คุณอยากเห็นมาตลอดชีวิตกลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว?


การตั้งคำถามกระตุ้นโค้ชชี่หลายๆคำถามเกี่ยวกับภาพเป้าหมาย อารมณ์ ความรู้สึก และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากภาพเป้าหมายกลายเป็นความจริงจะส่งเสริมให้โค้ชชี่ตื่นตัวกับอนาคต และไม่จมอยู่กับอดีต โค้ชชี่จะรู้สึกมีความหวัง เกิดแรงบันดาลใจ ตื่นเต้นเกี่ยวกับเป้าหมาย เกิดความรู้สึกผูกพันกับเป้าหมาย และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้ภาพเป้าหมายนั้นกลายเป็นความจริงให้ได้ หากความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นได้ หมายความว่า ประตูแห่งความสำเร็จในการโค้ชได้แง้มออกแล้ว เพราะโค้ชชี่จะกระตือรือร้นที่จะคิดค้นวิธีการต่างๆเพื่อทำให้ภาพเป้าหมายกลายเป็ความจริง ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปในกระบวนการโค้ช


 

2015-02-28
 

Contact Us
Be Winning Train and Coach Co.,Ltd.
453 Soi Krungthonburi 4, Krungthonburi Rd., Klongsand, Banglumpoolang, Bangkok 10600
Tel. 02-438-2830 Fax. 02-437-8197 E-mail. [email protected]